Busca Raons. Sessions de Blogs&Docs

Les sessions Busca Raons neixen per donar visibilitat a creadors catalans vinculats al cinema documental. Es realitzaran sessions de pel·lícules recents, acompanyades de col·loquis, amb la voluntat d’enfortir el teixit cinematogràfic local i convertir-se en un punt de congregació cultural habitual.


Imprimir articulo    

Blogs&Docs obre un nou espai de programació amb l’objectiu de donar visibilitat a creadors catalans vinculats al cinema documental. Sota el títol de Busca Raons es realitzaran sessions de pel·lícules recents, acompanyades de col·loquis, amb la voluntat d’enfortir el teixit cultural local.

Vivim en una societat global que transforma, a vegades devora, el nostre entorn. Fenòmens com el turisme de masses o el costat més salvatge del capitalisme deconstrueixen la nostra societat. Desde la perspectiva cultural trobem que l’enorme pes del mainstream, la precarització de la indústria local, així com la complexitat transversal del gaudi cultural contemporani, ubiquen els creadors i el públic en un territori de rumb incert. Les sessions Busca Raons pretenen ser un petit però ferm contrafort a totes aquestes vicissituds i interrogants.

El cinema documental és un infinit camí de pedres d’en Polzet, és la fona de David llençada en loop. A Blogs&Docs el cuidem desde 2006, entenent-lo com a pràctica contemporània complexa, rica i híbrida. En aquesta nova finestra d’exhibició en destacarem mirades i creacions singulars. En el marc de Busca Raons difondrem un cinema documental proper, que ens connecti i entrellaci.

– Miquel Martí Freixas, 15/07/2018

Blogs&Docs abre un nuevo espacio de programación con el objetivo de dar visibilidad a creadores catalanes vinculados al cine documental. Bajo el título Busca Raons se realizarán sesiones de películas recientes, acompañadas de coloquios, con la voluntad de fortalecer el tejido cultural local.

Vivimos en una sociedad global que transforma, a veces devora, nuestro entorno. Fenómenos como el turismo de masas o el lado más salvaje del capitalismo deconstruyen nuestra sociedad. Desde la perspectiva cultural encontramos que el enorme peso del mainstream, la precarización de la industria local, así como la complejidad transversal del goce cultural contemporáneo, ubican a los creadores y al público en un territorio de rumbo incierto. Las sesiones Busca Raons pretenden ser un pequeño pero firme contrafuerte a todas estas vicisitudes e interrogantes.

El cine documental es un infinito camino de piedras de Pulgarcito, es la honda de David lanzada en loop. En Blogs&Docs lo cuidamos desde 2006, entendiéndolo como práctica contemporánea compleja, rica e híbrida. En esta nueva ventana de exhibición destacaremos miradas y creaciones singulares. En el marco de Busca Raons difundiremos un cine documental cercano, que nos conecte y entrelace.

– Miquel Martí Freixas, 15/07/2018

SUSCRIPCIÓN

Redes sociales y canales de vídeo:

Facebook

Twitter

Vimeo

ETIQUETAS

ARCHIVO